Τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν από αύριο, 1 Απριλίου, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες με την έναρξη της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών (European Citizens’ Initiative- ECI).

Η εν λόγω Πρωτοβουλία θα επιτρέπει την πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων από τους πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή και επιρροή τους στις πολιτικές αποφάσεις της Ένωσης, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη δημοκρατία και προωθώντας τη λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας ή ακόμη και μιας Πανευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, το έλλειμμα της οποίας έχει ίσως μέχρι στιγμής αποτρέψει τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών προβλέπεται από το άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας και επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσουν υπόψη της Κομισιόν νομοθετικές πράξεις αναφορικά με τους τομείς ευθύνης της. Οι σχετικές υπογραφές της Πρωτοβουλίας συλλέγονται στο διάστημα ενός μηνός και εγκρίνονται από τις κατά τόπους Αρχές. Στη συνέχεια, δίνεται το περιθώριο των τριών μηνών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει την εν λόγω πρόταση και να αποφασίσει πως θα τη χειριστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες:

European Citizens’ Initiative (ECI)

Green Paper on European Citizens’ Initiative

The European Citizens Initiative Pocket Guide

citizens-initiative.eu

europeanmovement.eu

Advertisements

Comments are closed.