Posts Tagged ‘Ελληνικές ειδήσεις’

Την τελευταία εβδομάδα, τα πολιτικά κόμματα έχουν ανακαλύψει την έλλειψη μεταναστατευτικής πολιτικής ή τουλάχιστον τη μη εφαρμογή της υπό τη μορφή του κατεπείγοντος, μετά και την ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός Συνθήκης Σένγκεν* τον Ιούνιο.

Μέσα σε 10 μέρες λοιπόν συνελήφθησαν χιλιάδες παράνομοι μετανάστες, κατατέθηκαν σχετικές τροπολογίες, δρομολογήθηκε η λειτουργία κέντρων υποδοχής τους σε όλη την περιφέρεια και άνοιξε ένας δημόσιος διάλογος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με τους κίνδυνους που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την οικονομία.

Η επένδυση στο φόβο και την πολιτική άγνοια** είναι πάγια τακτική όσων ηγετών θέλουν να αποσπάσουν τη συναίνεση των λαών και να παραλύσουν πιθανές αντιδράσεις, ειδικά εάν τα κράτη βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Είναι μια πρακτική που έχει υιοθετηθεί στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές, με πρωτοστάτες τους Αμερικανούς, ενώ εφαρμόζεται επιτυχώς και από τον Νικολά Σαρκοζί στην προσπάθειά του να αυξήσει τα ποσοστά μιας χαμένης δημοτικότητας ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Δεν είναι τυχαία επομένως η πρόσφατη έκρηξή του- μετά το περιστατικό της Τουλούζης- αναφορικά με την ανικανότητα χωρών που δεν μπορούν να ελέγξουν τα σύνορά τους και οι οποίες θα πρέπει να αποκλείονται από τη Συνθήκη του Σένγκεν.

Η λύση ωστόσο δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τα κέντρα υποδοχής, ούτε με τον περιβόητο φράχτη στον Έβρο, αφού εγείρονται θέματα νομιμότητας σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, ενώ παράλληλα η Τουρκία συνεχίζει να μη συμμετέχει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά αντίθετα το ενισχύει για δικό της συμφέρον, ούτε και με τη συμβολή της Frontex από θαλάσσης, καθώς η ελληνική ακτογραμμή μετρά χιλιάδες χιλιόμετρα και τα ελληνικά ακατοίκητα νησιά είναι εκατοντάδες…

Τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν και Ευρωπαϊκά σύνορα και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, η Ελλάδα μπορεί να επικαλεσθεί το άρθρο 2 της συμφωνίας του Σένγκεν και να αναστείλει «προσωρινά» την εφαρμογή της για λόγους εκτάκτων συνθηκών και εθνικής ασφάλειας, κάτι που παρ’ όλα αυτά δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Αντί αυτού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης επέστρεψε σήμερα από τις Βρυξέλλες με «διαβεβαιώσεις» από την αρμόδια Επίτροπο για οικονομική ενίσχυση αναφορικά με το μεταναστευτικό, αλλά και με δυσαρέσκεια για τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα…!

Ακόμη και μια αναθεώρηση του Δουβλίνου ΙΙ***, που υπογράφηκε από τη χώρα μας το 2003, δε θα ήταν ίσως αρκετή, καθώς η συγκεκριμένη πράξη δεν εγγυάται τη μεταχείριση όλων των μεταναστών, παρά μόνο όσων αιτούνται πολιτικό άσυλο.

Και με δεδομένο ότι το 90% των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη έχουν ως πύλη εισόδου την Ελλάδα, η χώρα έχει μετατραπεί σε προσωρινό… κέντρο υποδοχής τους (αν όχι μόνιμο), καθώς ούτε να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μπορούν, αλλά ούτε και στην Ευρώπη έχουν το δικαίωμα να ζήσουν…

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία κατάργησαν τα εσωτερικά σύνορα, αντικαθιστώντας τα με ενιαία εξωτερικά σύνορα. Εντός του χώρου αυτού εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τις θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους στα σύνορα. Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν, ενισχύθηκαν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών. Η συνεργασία Σένγκεν ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη συνθήκη του Αμστερνταμ, το 1997.

**Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση:

Campbell A., Converse P. E., Miller W. E., Stokes D. E. (1960). The American Voter Unabridged Edition, Chicago: The University of Chicago Press

Delli Carpini M. X. (2000). «In search of the informed citizen: What Americans know about politics and why it matters», The Communication Review

Fraile M. (2005). Political Knowledge and the logic of voting: a comparative study, Universidad Autónoma de Madrid and CEACS, Juan March Institute

Luskin R. C. (1990). «Explaining political sophistication», Political Behaviour

***Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίσουν το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου που υποβλήθηκε εντός της επικράτειάς τους, στη βάση αντικειμενικών και ιεραρχημένων κριτηρίων. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη σειρά παρουσίασής τους στον κανονισμό. Θα εφαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί κατά τη στιγμή που ο αιτών το άσυλο υπέβαλε για πρώτη φορά την αίτησή του σε κράτος μέλος.Το σύστημα αποσκοπεί στην αποφυγή του φαινομένου της αναζήτησης του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής (asylum shopping) και, συγχρόνως, στην παροχή εγγύησης ότι η περίπτωση κάθε αιτούντος άσυλο θα εξετάζεται από ένα και μόνο κράτος μέλος.

Τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν από αύριο, 1 Απριλίου, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες με την έναρξη της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών (European Citizens’ Initiative- ECI).

Η εν λόγω Πρωτοβουλία θα επιτρέπει την πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων από τους πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή και επιρροή τους στις πολιτικές αποφάσεις της Ένωσης, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη δημοκρατία και προωθώντας τη λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας ή ακόμη και μιας Πανευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, το έλλειμμα της οποίας έχει ίσως μέχρι στιγμής αποτρέψει τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών προβλέπεται από το άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας και επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσουν υπόψη της Κομισιόν νομοθετικές πράξεις αναφορικά με τους τομείς ευθύνης της. Οι σχετικές υπογραφές της Πρωτοβουλίας συλλέγονται στο διάστημα ενός μηνός και εγκρίνονται από τις κατά τόπους Αρχές. Στη συνέχεια, δίνεται το περιθώριο των τριών μηνών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει την εν λόγω πρόταση και να αποφασίσει πως θα τη χειριστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες:

European Citizens’ Initiative (ECI)

Green Paper on European Citizens’ Initiative

The European Citizens Initiative Pocket Guide

citizens-initiative.eu

europeanmovement.eu

Αφορμή για την πρόσφατη επίσκεψη του Ποντίφικα στη Λατινική Αμερική στάθηκε ο εορτασμός των 400 ετών από την ανακάλυψη του ιερού αγάλματος της τοπικής Παναγίας, προστάτιδας της Κούβας, στο πλαίσιο του οποίου συναντήθηκε όχι μόνο με την τρέχουσα πολιτική ηγεσία, αλλά και με τον πατέρα-ηγέτη της χώρας, συνομήλικό του και αποσυρμένο εδώ και έξι χρόνια από την ενεργό δράση για λόγους υγείας, Φιντέλ Κάστρο. Μια συνάντηση ιστορική και με συμβολική περισσότερο σημασία…

Η πραγματική αιτία ωστόσο, σύμφωνα με τον Ξένο Τύπο, οφείλεται στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του Καθολικισμού στην περιοχή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια χάνει έδαφος από τους Αμερικανούς Ευαγγελιστές και τα παρακλάδια αυτών. Σε αυτήν τη μέχρι πρότινος άθεη χώρα, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα δεχόταν βάσει Καταστατικού μόνο τους μη πιστούς σε ένα Θεό έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Κομμουνισμός αποτελούσε τη μόνη θρησκεία και το σημείο αναφοράς του λαού.

Τα χρόνια όμως του εμπάργκο και της απομόνωσης της Κούβας από τον έξω κόσμο σε συνδυασμό με ένα απολυταρχικό καθεστώς που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα έστρεψαν τους πολίτες στη λύση που πρότειναν οι Ευαγγελιστές. Σε μια πίστη που σώζει και δίνει ελπίδα χωρίς διαμεσολαβητές, εκκλησία και κληρικούς, αλλά σε απευθείας σύνδεση με το Θείο. Μια πίστη πιο ανθρώπινη και πιο εφικτή, που δε σχετίζεται με την πολιτική, μια πρακτική που υιοθετήθηκε από τους Καθολικούς και δεν απέδωσε μακροπρόθεσμα.

Από την άλλη, η επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου του 16ου στόχευε στην ενίσχυση της εικόνας του, πέρα από του ρόλου του, καθώς σε σχέση με τον προκάτοχό του, Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο, που είχε πρωτοεπισκεφτεί το νησί το 1998, ο πρώτος θεωρείται περισσότερο ψυχρός και απόμακρος, μη απολαμβάνοντας τη δημοφιλία του εκλιπόντος… ίσως και λόγω καταγωγής. Αναλυτές μάλιστα σημειώνουν ότι ακόμη και η επιλογή ενός μη Λατίνου Ποντίφικα ενίσχυσε το ήδη μεγάλο χάσμα της Καθολικής Εκκλησίας με τους πιστούς της Λατινικής Αμερικής.

Χάσμα που ο εν ενεργεία Πάπας προσπάθησε να γεφυρώσει με τις δηλώσεις του, ζητώντας να αναγνωριστεί η Μεγάλη Παρασκευή ως επίσημη αργία, όπως είχαν κηρυχθεί και τα Χριστούγεννα στην τελευταία επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. Παράλληλα, παραίνεσε το πολιτικό σύστημα να σεβαστεί τις προσωπικές ελευθερίες και να αλλάξει για να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τις ανάγκες τις εποχής, χωρίς όμως να επιδοκιμαστεί από την πολιτική ηγεσία που χαρακτήρισε το υπάρχον Μαρξιστικό Κομμουνιστικό Καθεστώς βιώσιμο.

Ένα καθεστώς, που, σύμφωνα με προσωπικές καταγγελίες κατοίκων, ανάγκασε τους πιστούς να παραβρεθούν στο δημόσιο κήρυγμα του Ποντίφικα, προκειμένου να αποδειχθεί και αριθμητικά η αποδοχή των λεγομένων του…

Με πληροφορίες από: CubaDebate.cu, Al Jazeera, CNN, The New York Times, euronews, La repubblica, Corriere della sera.

Την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση μπορούν σίγουρα να δώσουν οι Τούρκοι διπλωμάτες, καθώς πρόκειται για τακτική την οποία εφαρμόζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μπορεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω συμπεριφοράς να αμφισβητείται από τους Έλληνες ομολόγους τους, σίγουρα όμως δημιουργεί πιέσεις και κερδίζει σε χρόνο, αν όχι σε εντυπώσεις…

Όταν λοιπόν ο τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε την  επαναλειτουργία της Θεολογικής σχολής της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Μπαράκ Ομπάμα στη Σεούλ, οι γνωρίζοντες αντιλήφθησαν πως δεν πρόκειται για μια πράξη καλής θέλησης στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά για ακόμη έναν άσο στο μανίκι της Τουρκικής διπλωματίας ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούλιο.

Το ίδιο διάστημα, η τουρκική πλευρά  σκοπεύει να ανοίξει την πόλη της Αμμοχώστου, μια πόλη-φάντασμα εδώ και 38 χρόνια, επιτρέποντας την επιστροφή των Ελληνοκυπρίων. Σχετικά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η Κύπρια υπουργός Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, τόνισε ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 και 789, τα οποία ζητούν τη μεταβίβαση της κλειστής περιοχής της Αμμοχώστου σε διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και επιστροφή των νόμιμων κατοίκων.

Οι παραπάνω κινήσεις προάγουν το προφίλ μιας χώρας που πλέον σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύει τις θρησκευτικές μειονότητες, όπως σημείωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο της συνόδου με θέμα την πυρηνική ασφάλεια. Μιας χώρας με βαθιά επιθυμία για πλήρη ένταξη ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαρτυρούν ωστόσο και μια διάθεση επαναπροσέγγισης (;) με τη γείτονα χώρα Ελλάδα. Με ποιο αντίτιμο όμως;

Οι δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ντερβίς Ερογλου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης δίνουν μια ενδεικτική απάντηση, καθώς ο ίδιος καλεί την Ελλάδα να προβεί σε μια αμοιβαία πράξη, συναισθανόμενη τις αντίστοιχες ευθύνες τις ως μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή χώρα. Παράλληλα, τονίζει πως οι προηγούμενες ηγεσίες δεν τήρησαν τις σχετικές υποσχέσεις τους, υπονοώντας τη λειτουργία Μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα, αλλά και την επανεξέταση των δικαιωμάτων της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Από την άλλη, υπάρχουν και φωνές που κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη μέχρι σήμερα παθητική του στάση στο θέμα και την αδυναμία του να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν την επαναλειτουργία της Σχολής έστω και με διαφορετικό καθεστώς από αυτό του 1971 οπότε και έκλεισε.